EN BÄTTRE VÄRLD OCH BÄTTRE AFFÄRER MED SUSTAINABLE BRANDING

”There’s no business to be done on a dead planet” står det entrédörrarna till friluftsmärket Patagonias huvudkvarter. Ett motto företaget tar på allvar – miljöarbetet genomsyrar allt från deras varor och produktion till marknadsföring och välgörenhetsarbete.   Insatser som inte bara skonar miljön och hjälper till att skapa en hållbar värld, trots att företaget satsar […]

SÅ MILJÖANPASSAR DU KONTORET

Att miljöanpassa sitt kontor har många vinster. Den främsta är naturligtvis att man minskar miljöbelastningen så att vår planet mår bra och även kan tillgodose våra framtida behov, men att spara på miljön innebär oftast att man dessutom sparar kronor och ören.   Att se över sin miljöpåverkan innebär i mångt och mycket att arbetsmiljön […]